Nomor Personal

081-216-642-646

E-Mail

nashperspektive@gmail.com

Jam Buka

onlien 24 jam

Pro att anlanda over uppbrottet, forvranga din mentalitet

Nar ett par gor slut, kommer separationsprocessen inte just att besta trevlig. Men vissa personer kan snabbt resa sig upprepa och komma ovanfor uppbrottet och skrida vidare. Andra hanger kvar i detta under aratal efter att man har gjort slut, vilket skadar chanserna att na malet med nya relationer. Baksida av underben ar skillnaden mellan de tvenne? En forandrad mentalitet.

Efter att du har gjort slut kan du uppleva dig ledsen, arg eller skakis for att vara hast. Du kanske samt blir besatt av ditt ex och kanner dig svartsjuk gallande personen som denne ar med nu. Eller sa kanske du kanner dig bristfallig, oattraktiv och ovardig karlek.

Detta nog later trist och patetiskt, men det ar ganska vanligt. Realitet ar att forskning har visat att ett uppbrott kan fa dig att kika dig allena och andra gallande ett mer negativt metod. Du kommer dessutom att vara mindre benagen att antrada en ny relation, och nar du utfor det sa kommer risken forut att detta blir ett ohalsosamt proportion att vara ganska sa stor.

Omarbeta din mentalitet forut att komma over uppbrottet

En grupp forskare fran Stanford University analyserade effekterna av personers historia med att bli bortstotta och psykologiskt valbefinnande aven formagan att forma sig till situationen.

Efter ett uppbrott kommer de flesta personer att testa uppfatta vad som inneha hant. De kommer sporja sig sjalva varfor detta hande, om det varje deras felaktigt, eller vilka chanserna ar for att de ska finn en ny karlek i framtiden. Det fason som du svarar kungen dessa fragor kan antingen mildra dig att hantera situationen eller sa kommer detta att gora dig mer kanslig for psykologisk fordarva.

Enligt forskarna sa ser vi andra personer som kallor forut information angaende oss sjalva. Om vi da blir bortstotta fran nagon som vi antagande kanner oss sa kan detta besta i synnerhet forodande.

Men folk inneha annorlunda betraktelsesatt gallande hur kopiost de kan vaxa och byta skepnad. Personer som ser avta personligheter som statiska och att de ej kan byta skepnad, eller som med andra ord inneha en fast mentalitet, kommer val att relatera uppbrottet till negativa aspekter av sig sjalva. De historier som de berattar om uppbrottet kommer att tydliggora deras egna brister.

A andra sidan kommer personer som ser sina egenskaper som dynamiska, som inneha en mentalitet pro progress, att redogora mindre skadliga historier ifall uppbrottet. De har pa grund av en storre formaga att se detta som ett stund forut framatskridande eftertradande gang.

Inom olika studier inneha forskare funnit att deltagare med en fixerad mentalitet hade storre benagenhet att relatera uppbrottet till sina egna giftiga personligheter och negativa attribut, vilket kan bidra dem problem i framtida relationer.

Vad du kan bega forut att omforma din mentalitet

Forut att anlanda over ett uppbrott gallande ett halsosamt fason ar det angelaget att du andrar din forhallningssatt och utvecklas kontra en mentalitet fran framsteg. Pro att lyckas bor du gora harnast:

Utreda anledningarna till uppbrottet, men utan att plocka pa dig onodig skuld

Inom all relationer har alla involverade personer sitt ansvar pro de problem som uppkommer, inkluderat karleksrelationer. Ta din andel fran skulden, men undvik att bli ett offer.

Att ta mer ansvar an va du fortjanar kommer inte att gora dig battre eller fixa nagot. Detta kommer snarare att forstora din sjalvbild och handla det svarare pro dig att ha halsosamma relationer i framtiden.

Det finns flera personliga faktorer som kan skapa en oenighet som resulterar i ett uppbrott. Det ar betydelsefullt att kanna till hur sa som gick inkorrekt och till vilken stadium det kan undvikas eller byta skepnad i framtiden.

Fatta att uppbrott ar vanliga

Trots den pina som du kanner ovanfor uppbrottet, kom ihag att du ej ar den enda personen som inneha avslutat en relation. Du ar inte den enda personen som inneha blivit sviken. Du ar ej den enda personen som inneha fatt gora slut med sin partner. Oavsett hur ofta pina du kanner sa kan du anlanda ovanfor det exakt som sa manga andra inneha gjort.

Finn nagot positivt som du kan lara dig av upplevelsen

Du lar dig massor efter ett uppbrott, men bekymra dig ej forut ofta ovanfor negativa don. Relationen har aven erbjudit dig flera bra grej, sa fokusera inte bara gallande det negativa. Du kan lara dig fran det negativa nar det kommer till att hitta losningar, men om du enkom fokuserar gallande detta sa kommer du att sjunka ner i pessimism och fobi, vilket kommer att forvarra framtida relationer.

Oavsett hur det gick till Östeuropa brides sa finns det alltid sprang efter ett uppbrott. Du nog ej kan radda relationen, men du kan radda dig jag. Det finns sa massa cykler i livet och karlek ar en fran dem. Att testa anordna fast utbredd en relation som inneha tagit slut kommer blott att oka kanslan fran att man drunknar.

En fran de saker som far oss ur jamvikt ar dispyter, och det basta sattet att kringga dessa ar att vara den som ler och ej blir impulsiv eller frustrerad.

Innehallet pa utrona Sinnet ar enbart pro informations- och utbildningsandamal. Det ersatter ej diagnos, rad eller atgard fran en fackman. I handelse av betanklighet ar det superb att konsultera en beprovad specialist.

Nash

saya seorang Guru, sebagai orang tua sebagai suami, dengan hobi traveler, kuliner, renang, sebagai self motivator. Yang dengan bangga bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan dengan Lembaran sucinya Pembukaan UUD 1945 serta berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *