Nomor Personal

081-216-642-646

E-Mail

nashperspektive@gmail.com

Jam Buka

onlien 24 jam

Vilken ar synen pa antalet sexpartners en partner haft?

Hur otaliga manniskor ligger en person med i genomsnitt under sin livstid? Det ar en undran som bade ar fangslande och svar att ge besked kungen. Det har anda genomforts mangder fran undersokningar som syftar till att replikera pa just den fragan. Hur manga manniskor ligger den genomsnittlige svensken med? Det ar nagonting vi kommer skrida in kungen i den har artikeln, och vi kommer aven diskutera hur det genomsnittliga antalet sexpartners forandrats ovanfor tid.

Sexlivet for svenskar

Hur ligger det enar i sjalva verket till med antalet sexpartners pro den svenska befolkningen? Inizio gjorde en undersokning 2018 och i den framgick det att en medel svensk har haft 15,3 sexpatners. Den siffran kom Inizio fram till utifran intervjuer med 3476 annorlunda personer. De personer som blev intervjuade varenda allihopa ovanfor 16 ar och man forsokte fa ett sa brett fundament som mojligt.

Skillnader mellan kvinnor och hanar

Det finns skillnader runtom antalet sexpartners utifran kon. Aftonbladet gjorde en experiment forut ett par ar darefter och den visade att kvinnor hade haft 11,7 olika partners, samtidigt mannens siffra varenda 14,7 i snitt. Som alltid behover man ju grubbla pa att det arme ar ett medel och att dylika undersokningar ej tar hansyn till sexuell laggning eller alder.

Vad paverkar antalet sexpartners?

Det finns flertal faktorer som paverkar hur massa sexpartners en individ har under sin livstid. Kungen likadan satt som det ar normalt att en person som lever som singel och utforskar sitt leva nar hen ar ung vuxen kan ha 200 sexpartners sa ar det ocksa likadan vanligt att en person som lever i forhallanden, antingen ett eller flera, inneha farre an 10 sexpartners. Det ar namligen centralt att erinra att det inte finns nagonting som ar battre eller samre. Baksida av underben som kan raknas som normalt varierar utifran livssituation.

Det finns flera foremal som kan ha en inflytande gallande hur flertal personer det blir som man kommer ligga med under sin livstid. Till dessa hor bland annat religion, kultur och vilken forhallningssatt ens omgivning inneha till sex.

Gallande likadan metod som man tagit reda gallande hur flera personer en manniska haft sex med i medeltal inneha man aven undersokt vilket antal fordom partners andra tycker ar bra. Det visade sig att bade man och kvinnor menar att omkring tio personer ar helt rimligt. Har en person haft sex med farre personer an sa finns en risk pro att den traffa som ovan, men ifall nagon har legat med fler kan de istallet ses som for losslappta.

Det verkar dessutom som att bade hanar och kvinnor tycker likadant i fragan ifall tidigare sexpartners. french girl dating site Majoriteten onskar att deras partner ej amna ha legat med fler an 20 personer. Det arme ar nagot som forskare anser har att handla med att synen kungen sex har forandrats. Hade man gjort likadan besiktning forut 50 ar sedan hade svaren med storsta rimlighet varit olik. Enar onskade man hellre att ens partner ej skulle ha haft andra sexpartners. Smavaxt och smakligt kan man prata att vi inneha blivit mer liberala och fria i var relation till sex.

Svenskar jamfort med andra

Vi i Sverige ligger nagot hogre jamfort med andra lander om man ser till antalet personer den genomsnittliga individen inneha sex med under sin livstid. Det globala genomsnittet ligger gallande dryga 9 personer, men vi i Sverige har namligen nagot hogre genomsnitt an sa. Vart att ange i det har fallet ar att det anda finns intressanta skillnader. Vi i Norden verkar ligga mer an andra, men jamfor man exempelvis Sverige med Norge sa ar norrman de som har allra.

Nash

saya seorang Guru, sebagai orang tua sebagai suami, dengan hobi traveler, kuliner, renang, sebagai self motivator. Yang dengan bangga bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan dengan Lembaran sucinya Pembukaan UUD 1945 serta berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Artikel yang Disarankan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *